Spinn Medias kunder:

 

MBlogo

Spinn Media samarbeider med flere av Møller Bils forhandlere, blant annet med produksjon og publisering av tekst, bilder og annet innhold på forhandlersider og Facebook.


reviselogoRevise65 er et utvalg som arbeider generelt mot diskriminering og trakassering av seksuelle minoriteter. Nettsiden til Revise65 er et viktig verktøy for å informere politikere, psykologer, sexologer og aktivister om deres arbeid nasjonalt og internasjonalt.
Spinn Media/Verene hjelper Revise65 med å redesigne siden.


My Petshop

My Petshop hadde en gammel og lite kundeorientert nettbutikk som var spredd på flere sider og flere plattformer. Spinn Media i samarbeid med Dalom bygger en ny nettside med integrert nettbutikk.